Potop jednorazowych opakowań

Wyobraźmy sobie, iż produkowana w przeciągu jednej sekundy torba foliowa rozkłada się w środowisku naturalnym od 100 do choćby 400 lat.

W powiązaniu z taką sytuacją, najlepsze starania społeczeństwa oraz szczebla produkcyjnego powinny skoncentrować się na ograniczeniu emisji śmieci tudzież maksymalnym zastosowaniu każdego opakowania jednorazowego do powtórnego przetwórstwa. Najpopularniejszymi opakowaniami jednorazowymi są jednorazowe torby z folii, zwane potocznie „foliówkami”, „jednorazówkami”, „zrywkami” czy też „reklamówkami”. Reklamówki mają mnóstwo niezaprzeczalnych korzyści, co najwazniejsze są jednorazowe. Po korzystaniu z nie ma przeszkód by je wyrzucić do kosza unikając składowania opakowań w szafkach oraz na półkach. W dodatku torby z folii nie są nieodzownym opakowaniem wyrobu, są one jedynie opakowaniem służącym do transportowania produktów. Kolejną dobrą stroną jest to, iż zasadniczo często są one dawane w marketach darmowo bądź za symboliczną cenę.

Mocnych punktów jest rzecz jasna więcej. Torby z folii są leciuśkie, nieprzemakalne oraz trudnią się niedużo pola dzięki czemu zawsze mamy możność skusić się na nieplanowane zakupy.

Na rynku popularnych jednorazówek jest co niemiara, natomiast tych przed chwilą wspomnianych miara a także narasta lawinowo. Szacuje się, iż dzień w dzień z paru hipermarketów wynosi się także do sto tys. jednorazówek. To jedynie średnia pochodząca z hipermarketów, a doliczyć należy jednorazówki ze punktów sprzedażowych spożywczych, kiosków czy innych przedsiębiorstw. Wszystkie tego typu jednorazówki po jakimś czasie trafiają na wysypiska śmieci po czym, po uprzedniej segregacji, do fabryk gdzie są przetwarzane ponownie. Niestety, szalenie ogromna liczba jednorazówek nie jest wyrzucana do kosza. Jednorazówki porzucone na uliczce są rozrzucane wspólnie z każdym podmuchem wiatru, jaki roznosi je po miastach. Torebki z folii zanieczyszczają ulice, murawy, parki, lasy, drogi, stawy czy fontanny zapychając przy tym kanalizacje i odpływy przeciwdeszczowe. Ponadto niedużo ludzi wie, iż jednorazówki każdego roku zabijają ponad 2 miliony stworzeń (ptaków, ssaków czy ryb). Czemu tak się dzieje?