Ochrona środowiska już w szkołach

Świadomość konieczności oszczędzania środowiska można budzić już w szkołach. Celem kształcenia młodego człowieka i budzenia w nim świadomości o konieczności ochrony środowiska powinno być nie tylko nauczanie teoretyczne, zapewnienie młodym ludziom odpowiedniego kształcenia, ale również kształtowanie umiejętności, które pomogą w podejmowaniu przyszłych działań związanych z ochroną ekosystemu. Jednak nie zawsze młody człowiek jest skory do nauki na temat ochrony środowiska. Dlatego też świetnym pomysłem jest połączenie ochrony środowiska z pojęciem wcześniej wspomnianej mody.